Eksploatacja zbiornika na gaz płynny wymaga stałych czynności dozorowych, których częstotliwość jest określana przepisami UDT. Oferujemy przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych zbiorników w celu uzyskania dopuszczenia ze strony Urzędu Dozoru Technicznego na ich eksploatację.

Wszystkie czynności wykonujemy kompleksowo w imieniu klienta, począwszy od uzgodnienia dogodnego terminu, umówienia się z przedstawicielem z UDT, przygotowaniu zbiornika do badania przez inspektora (m.in. oczyszczenia zbiornika, wymiany uszczelnień włazów), przeprowadzenia rewizji i próby szczelności w asyście inspektora, skończywszy na uporządkowaniu terenu i przekazaniu stosownej dokumentacji klientowi.

doświadczenie wskazuje, że nasza dbałość
o bezpieczeństwo
się opłaca

kadra
Wykwalifikowani pracownicy
przeglądy zbiorników lpg
Profesjonalny sprzęt