Zgodnie z aktualnymi przepisami zbiorniki ciśnieniowe na gazy skroplone, należy poddawać obligatoryjnym badaniom technicznym w ściśle określonych terminach, zależnie od rodzaju eksploatowanego urządzenia.

Rodzaj urządzenia

Forma dozoru

Terminy badań

Rewizja zewnętrzna

Rewizja wewnętrzna

Próba ciśnieniowa

Zbiorniki naziemne na gazy skroplone

Pełna

co 2 lata

co 10 lat

co 10 lat

Zbiorniki podziemne na gazy skroplone

Pełna

co 2 lata

co 5 lat*

co 10 lat

Zbiorniki naziemne na gazy skroplone

Forma dozoru: Pełna

Rewizja zewnętrzna

Rewizja wewnętrzna

Próba ciśnieniowa

co 2 lata

co 10 lat

co 10 lat

Zbiorniki podziemne na gazy skroplone

Forma dozoru: Pełna

Rewizja zewnętrzna

Rewizja wewnętrzna

Próba ciśnieniowa

co 2 lata

co 5 lat*

co 10 lat

*co 10 lat w przypadku zastosowania ochrony katodowej.

Każde badanie okresowe zbiornika LPG musi być przeprowadzone zgodnie z procedurami w asyście inspektora z Urzędu Dozoru Technicznego. Termin rewizji ustalany jest w dogodnym dla Klienta terminie w porozumieniu z UDT.

Badanie zbiornika LPG przeprowadzamy po wcześniejszym opróżnieniu zbiornika z gazu. Do przeglądu okresowego przyjmujemy jedynie te zbiorniki, które są przeznaczone do dalszej eksploatacji – w przypadku obecności oznaczenia KE na zbiorniku, przegląd nie jest przeprowadzony.

Z opcji przeprowadzenia badania zbiorników LPG dyskwalifikują:

-          korozja zbiornika (wewnętrzna i zewnętrzna),

-          głębokie zagniecenia zewnętrznej powłoki zbiornika,

-          brak informacji o zamontowaniu instalacji LPG w dokumentach rejestracyjnych pojazdu,

-          brak lub nieczytelność oznaczenia homologacji zbiornika,

-          brak lub nieczytelność numerów seryjnych, daty produkcji i daty końca eksploatacji zbiornika LPG.

W przypadku problemów technicznych, które wykryje badanie zbiorników LPG, oferujemy Klientom serwis instalacji. Po jego wykonaniu wykonujemy ponowny przegląd okresowy.

 

 

doświadczenie wskazuje, że nasza dbałość
o bezpieczeństwo
się opłaca

kadra
Wykwalifikowani pracownicy
przeglądy zbiorników lpg
Profesjonalny sprzęt