W naszej firmie posiadamy specjalistyczne stanowisko badawcze do sprawdzania  nastawy zaworów bezpieczeństwa.

Sprawdzenie nastawy zaworów bezpieczeństwa przeprowadzane jest w asyście inspektora z Urzędu Dozoru Technicznego. Po przeprowadzonym badaniu, inspektor wystawia specjalny protokół dopuszczający sprawny zawór do użytku, zwany Protokołem nastawy zaworu bezpieczeństwa. Taki dokument, pozwala użytkować zawór przez 6 lat.

W przypadku otrzymania stałego zlecenia, proponujemy w ramach usługi prowadzenie bazy danych przebadanych zaworów i protokołów nastawy zaworów bezpieczeństwa, wystawianych przez Urząd Dozoru Technicznego. Dane są systematycznie aktualizowane i przesyłane drogą elektroniczną do klienta.

Oferujemy także usługę dystrybucji zaworów, obejmującą odebranie zaworów od klienta przez firmę kurierską i przysłanie przebadanych urządzeń wraz z poświadczeniami w miejsce wskazane przez klienta.

W przypadku zweryfikowania uszkodzonych zaworów, oferujemy pomoc w utylizacji.

doświadczenie wskazuje, że nasza dbałość
o bezpieczeństwo
się opłaca

kadra
Wykwalifikowani pracownicy
przeglądy zbiorników lpg
Profesjonalny sprzęt