OFERTA

W ramach współpracy świadczymy kompleksowe usługi w następującym zakresie:

1. Badania okresowe zbiorników lpg

Tutaj możemy wyszczególnić:
• Rewizje wewnętrzne i próby ciśnieniowe
• Rewizje zbiorników naziemnych metodą zastępczą

• Pomiary skuteczności ochrony katodowej

2. Przegląd i serwis zbiorników lpg
3. Badania zaworów bezpieczeństwa zbiorników lpg
4. Transport zbiorników lpg

Nasze wieloletnie doświadczenie w branży pozwala nam sądzić, że możemy być pewnym i godnym zaufania partnerem zarówno dla osób prywatnych, niewielkich firm, zakładów przemysłowych i instytucji.

Dbałość o jakość

Dążąc do utrzymania najwyższego poziomu świadczonych usług, do każdego zlecenia staramy się podchodzić indywidualnie, stosując rozwiązania najbardziej korzystne dla klienta.

Wspomagamy naszych klientów w:

  • dopełnieniu wszelkich formalności w Urzędzie Dozoru Technicznego,
  • prowadzeniu i aktualizowaniu baz danych zbiorników i zaworów,
  • prowadzeniu gospodarki magazynowej.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo, czas i pieniądze.

Wystarczy, że udostępnisz nam zbiornik – my zajmiemy się resztą.

1. BADANIA OKRESOWE ZBIORNIKÓW LPG

Zgodnie z aktualnymi przepisami zbiorniki ciśnieniowe na gazy skroplone, należy poddawać obligatoryjnym badaniom technicznym w ściśle określonych terminach, w zależności od rodzaju eksploatowanego urządzenia.
Każde badanie okresowe zbiornika LPG musi być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi procedurami w asyście inspektora z Urzędu Dozoru Technicznego. Termin rewizji ustalany jest w dogodnym dla klienta terminie w porozumieniu z właściwym terytorialnie urzędem.
Badanie zbiornika LPG przeprowadzamy po wcześniejszym opróżnieniu zbiornika z gazu. Do przeglądu okresowego przyjmujemy jedynie te zbiorniki, które są przeznaczone do dalszej eksploatacji – w przypadku obecności oznaczenia KE na zbiorniku, przegląd nie jest przeprowadzony.

Sytuacje, które dyskwalifikują zbiornik do przeprowadzenia badania okresowego:

  • korozja zbiornika (wewnętrzna i zewnętrzna),
  • głębokie zagniecenia zewnętrznej powłoki zbiornika,
  • brak informacji o zamontowaniu instalacji LPG w dokumentach rejestracyjnych pojazdu,
  • brak lub nieczytelność oznaczenia homologacji zbiornika,
  • brak lub nieczytelność numerów seryjnych, daty produkcji i daty końca eksploatacji zbiornika LPG.
    •  

W przypadku problemów technicznych zbiornika lub instalacji zbiornikowej, które zostaną stwierdzone w trakcie trwania przeglądu, oferujemy klientom kompleksową usługę serwisową. Po usunięciu awarii ponownie przeprowadzane jest badanie okresowe.

REWIZJE WEWNĘTRZNE I PRÓBY CIŚNIENIOWE

Eksploatacja zbiornika na gaz płynny wymaga stałych czynności dozorowych, których częstotliwość jest określana przepisami UDT. Oferujemy przeprowadzenie rewizji wewnętrznych i prób ciśnieniowych zbiorników w celu uzyskania dopuszczenia ze strony Urzędu Dozoru Technicznego na ich eksploatację.

Wszystkie czynności wykonujemy kompleksowo w imieniu klienta, począwszy od uzgodnienia dogodnego terminu, umówienia się z przedstawicielem z UDT, przygotowaniu zbiornika do badania przez inspektora (m.in. oczyszczenia zbiornika, wymiany uszczelnień włazów), przeprowadzenia rewizji i próby szczelności w asyście inspektora, skończywszy na uporządkowaniu terenu i przekazaniu stosownej dokumentacji klientowi.

REWIZJE WEWNĘTRZNE PRZEPROWADZANE METODĄ ZASTĘPCZĄ

W ramach usługi oferujemy przygotowanie zbiornika do badania i asystę przy inspektorze z Urzędu Dozoru Technicznego. 

2. PRZEGLĄDY I SERWIS

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji zbiornika gazowego, oferujemy także okresowe przeglądy i serwisowanie zbiorników ciśnieniowych. Tego rodzaju czynności nie wymagają udziału Urzędu Dozoru Technicznego i polegają na ogólnym sprawdzeniu stanu technicznego urządzenia.
W ramach przeglądów i serwisu zbiorników zapewniamy między innymi:

• sprawdzenie szczelności instalacji,
• wymianę zaworów bezpieczeństwa,
• wymianę uszkodzonej armatury zbiornika,
• pomiar rezystancji uziemienia (zbiorniki naziemne),
• pomiar skuteczności ochrony katodowej (zbiorniki podziemne),
• umycie zbiornika (zbiorniki naziemne),
• określenie stopnia skorodowania zbiornika,
• wykonanie niezbędnych zaprawek malarskich (na zbiorniku i na instalacji od zbiornika do skrzynki gazowej),
• oczyszczenie płyty betonowej,
• wymianę uszkodzonych plomb na zaworach zbiornikowych i na instalacji (sprawdzenie wszystkich plomb i stwierdzenie ewentualnych braków, uzupełnienie brakujących plomb).


W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że zbiornik na gaz skroplony jest nieszczelny bądź instalacja LPG działa nieprawidłowo, przeprowadzany jest serwis zbiornika. Z naszych usług mogą skorzystać zarówno klienci, którzy zamierzają wkrótce przeprowadzić przegląd okresowy zbiornika, jak i ci, których urządzenia posiadają aktualne badania. Systematyczne serwisowanie instalacji gazowej, gwarantuje bezpieczną eksploatację urządzenia przez cały okres jego użytkowania.
Przeprowadzane przez nas przeglądy zbiorników LPG odbywają się w terminach dogodnych dla Państwa. Jeżeli w trakcje przeglądu okaże się, że instalacja wymaga naprawy, staramy się jak najszybciej przystąpić do czynności serwisowych, tak by klienci czekali jak najkrócej na zakończenie prac. Posiadamy dwa w pełni wyposażone stanowiska mobilne do wykonywania przeglądów i serwisowania zbiorników LPG, dzięki czemu wiele napraw możemy wykonać w miejscu posadowienia zbiornika. Aparatura, której używamy w naszej pracy, jest na bieżąco kalibrowana. Nasz sprzęt jest również kontrolowany przez Transportowy Dozór Techniczny, co gwarantuje dokładność pomiarów i sprawną diagnostykę.

3. BADANIA ZAWORÓW BEZPIECZEŃSTWA ZBIORNIKÓW LPG

W naszej firmie posiadamy specjalistyczne stanowisko badawcze do sprawdzania  nastawy zaworów bezpieczeństwa.
Sprawdzenie nastawy zaworów przeprowadzane jest w asyście inspektora z Urzędu Dozoru Technicznego. Po przeprowadzonym badaniu, inspektor wystawia specjalny protokół dopuszczający sprawny zawór do użytku, zwany „Protokołem nastawy zaworu bezpieczeństwa”. Taki dokument pozwala użytkować zawór przez 9 lat.
W przypadku nawiązania stałej współpracy, proponujemy w ramach usługi, prowadzenie bazy danych przebadanych zaworów i protokołów nastawy zaworów bezpieczeństwa. Dane są systematycznie aktualizowane i przesyłane drogą elektroniczną do klienta.
Oferujemy także usługę dystrybucji zaworów, obejmującą odebranie zaworów od klienta przez firmę kurierską i przysłanie przebadanych urządzeń wraz z poświadczeniami w wyznaczone miejsce.
W przypadku zweryfikowania uszkodzonych zaworów oferujemy także pomoc w ich utylizacji.

4. TRANSPORT ZBIORNIKÓW LPG

Dla celów transportowych dysponujemy specjalistycznymi pojazdami ciężarowymi wyposażonymi w HDS, system nawigacji i monitoringu GPS oraz z zabudową BDF przystosowaną do przewozu materiałów niebezpiecznych. Nasze realizacje obejmują przewozy pomiędzy magazynami korporacyjnymi (maksymalnie 20 sztuk zbiorników o pojemności 2700) oraz dostawy do klienta indywidualnego. Nasi kierowcy posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia: instalatorskie, gazowe i elektryczne, HDS oraz uprawnienia do transportu materiałów niebezpiecznych ADR.
Nasz zespół jest objęty systemem szkoleń, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje w zakresie transportu krajowego. Korzystając z naszych usług w zakresie transportu krajowego, mają Państwo pewność, że towar, który Państwo nam powierzyli, będzie dostarczony we wskazane miejsce – szybko, bezpiecznie, komfortowo. Zaufanie, jakim nas Państwo obdarzają, jest dla nas bardzo cenne. Z każdej podjętej realizacji, wywiązujemy się najlepiej jak tylko potrafimy. Wiemy jak ważny jest dla Państwa czas realizacji, dlatego robimy wszystko, aby towar dostarczyć w wyznaczonym przez Państwa terminie.