Dysponujemy również specjalistycznym stanowiskiem badawczym do sprawdzania  nastawy zaworów bezpieczeństwa zbiorników na czynniki chłodnicze.

Kontrola nastawy zaworów bezpieczeństwa odbywa się w asyście inspektora z UDT, który wystawia specjalne pozwolenie dopuszczające sprawny zawór do użytku. W przypadku stwierdzenia uszkodzonych zaworów proponujemy pomoc w ich utylizacji.

Oferujemy także stworzenie i uaktualnianie elektronicznej bazy danych zweryfikowanych zaworów i protokołów nastawy zaworów bezpieczeństwa wystawianych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Istnieje również możliwość dystrybucji zaworów, czyli odebranie zaworów od klienta, przebadanie ich w naszej firmie w obecności inspektora z UDT i dostarczenie wraz z zaświadczeniami na wskazany przez klienta adres.

doświadczenie wskazuje, że nasza dbałość
o bezpieczeństwo
się opłaca

kadra
Wykwalifikowani pracownicy
przeglądy zbiorników lpg
Profesjonalny sprzęt