Innym badaniem świadczonym przez naszą firmę jest rewizja wewnętrzna i próba ciśnieniowa zbiornika naziemnego przeprowadzana metodą zastępczą.

Nasi pracownicy uzgodnią dogodny dla klienta termin badania z Urzędem Dozoru Technicznego, przeprowadzą przegląd zbiornika i przygotują go do badania przez inspektora UDT. Inspektor dokona niezbędnej inspekcji z pomiarem grubości ścianek i sprawdzenia stopnia skorodowania płaszcza zbiornika.

Po przeprowadzonym badaniu uruchamiamy instalację przy współudziale użytkownika i przekazujemy zbiornik do dalszej eksploatacji wraz ze stosowną dokumentacją.

doświadczenie wskazuje, że nasza dbałość
o bezpieczeństwo
się opłaca

kadra
Wykwalifikowani pracownicy
przeglądy zbiorników lpg
Profesjonalny sprzęt