Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji oferujemy także przeglądy i serwisowanie zbiorników ciśnieniowych. Tego rodzaju czynności nie wymagają udziału Urzędu Dozoru Technicznego i polegają na ogólnym sprawdzeniu stanu technicznego zbiornika.

W ramach przeglądów i serwisu zbiorników zapewniamy między innymi:

  • sprawdzenie szczelności instalacji,
  • wymianę zaworów bezpieczeństwa,
  • wymianę uszkodzonej armatury zbiornika,
  • pomiar rezystancji uziemienia (zbiorniki naziemne),
  • pomiar skuteczności ochrony katodowej (zbiorniki podziemne),
  • umycie zbiornika (zbiorniki naziemne),
  • określenie stopnia skorodowania zbiornika,
  • wykonanie niezbędnych zaprawek malarskich (na zbiorniku i na instalacji od zbiornika do skrzynki gazowej),
  • oczyszczenie płyty betonowej,
  • wymianę uszkodzonych plomb na zaworach zbiornikowych i na instalacji (sprawdzenie wszystkich plomb i stwierdzenie ewentualnych braków, uzupełnienie brakujących plomb).

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że zbiornik na gaz skroplony jest nieszczelny bądź że instalacja LPG działa nieprawidłowo, przeprowadzamy serwis zbiorników LPG. Z naszych usług mogą skorzystać zarówno Klienci, którzy zamierzają wkrótce przeprowadzić przegląd okresowy zbiornika, jak i ci, których pojazdy posiadają ważne badania zbiorników LPG. Gwarantujemy naszym Klientom bezpieczną eksploatację instalacji gazowej przez cały okres jej użytkowania.

Przeprowadzane przez nas przeglądy zbiorników LPG odbywają się w terminach dogodnych dla Klientów. Jeżeli w ich czasie okazuje się, że instalacja wymaga naprawy, staramy się jak najszybciej przystąpić do serwisu zbiornika, by Klienci czekali jak najkrócej na zakończenie prac. Posiadamy dwa w pełni wyposażone stanowiska mobilne do wykonywania przeglądów i serwisowania zbiorników LPG, dzięki czemu wiele napraw możemy wykonać na miejscu u Klienta. Ponadto aparatura, której używamy, jest na bieżąco kalibrowana. Nasz sprzęt jest również kontrolowany przez Transportowy Dozór Techniczny, co gwarantuje dokładność pomiarów i sprawną diagnostykę.

 

 

 

 

doświadczenie wskazuje, że nasza dbałość
o bezpieczeństwo
się opłaca

kadra
Wykwalifikowani pracownicy
przeglądy zbiorników lpg
Profesjonalny sprzęt